eBook

E-podręcznik „Świat przyrody. E-podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych” to bogato ilustrowany, kompletny materiał do realizacji podstawy programowej z przyrody, opracowany na ponad 2500 stronach. Został przygotowany przez specjalistów z zakresu fizyki, chemii, biologii i geografii.

„Świat przyrody” składa się z czterech części (fizyka, chemia, biologia, geografia). Każda została dopuszczona do użytku szkolnego przez MEN i otrzymała numery ewidencyjne (numery dopuszczenia).

 

Numery dopuszczenia podręcznika:

Numery dopuszczenia

 

Część 1. Fizyka

Autorzy: prof. dr hab. Krzysztof Fiałkowski (rozdz. 1-4, 8-9, 12, 15-16, 18-24) prof. dr hab. Zdzisław Burda (rozdz. 4-7, 10-11, 13-14, 17-18)

Część 2. Chemia

Autorzy: dr hab. Andrzej Danel, dr Marcin Karelus

Część 3. Biologia

Autorzy: dr Sebastian Hofman (rozdz. 2-3, 5, 8-9, 11, 14, 16, 18-20, 24) dr hab. Anna Pecio (rozdz. 2-3, 5, 8-9, 11, 14, 16, 18-20, 24) dr Tomasz Pasierbek (rozdz. 1, 4, 6-7, 10, 12-13, 15, 17, 21-23)

Część 4. Geografia

Autorzy: dr Maria Kucharska, dr Alina Witek-Nowakowska

 

Redakcja merytoryczna: dr Teresa Kędryna (biologia, chemia, geografia), dr Barbara Sagnowska (fizyka), dr Maria Fiałkowska (fizyka) Redakcja językowa: Paulina Orłowska

Korekta językowa: Agnieszka Kochanowska-Sabljak, dr Magdalena Puda-Blokesz

Redakcja techniczna: Anna Miśkowiec, Dominika Reńda, dr Stanisław Sagnowski, Barbara Wrzos-Koczwara

Projekt okładki: Wojciech Ludwin

Projekt układu typograficznego: Barbara Wrzos-Koczwara, Wojciech Ludwin

Projekt graficzny, prace programistyczne i wykonanie eBooka: Wojciech Ludwin

Rysunki i schematy: Katarzyna Mentel, dr Marcin Karelus

Opracowanie kartograficzne: Joanna Nowakowska

Fotoedycja: Agnieszka Pytel