Aktualności

Szanowna Pani (Panie),

Miło nam poinformować, że 26.08.2014 r. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne (WSiP) nabyły od Wydawnictwa ZamKor wartości intelektualne i prawne do marki ZamKor oraz do 58 publikacji edukacyjnych opracowanych i wydanych przez Wydawnictwo ZamKor, w tym również do serwisów elektronicznych Wydawnictwa Zamkor.
Użytkownikom, których dane osobowe WSiP otrzymał od Wydawnictwa Zamkor, na adres e-mail została wysłana informacja dotycząca ochrony danych osobowych.

Jeżeli wypełnili i przesłali Państwo oświadczenie zgodnie ze wzorem opublikowanym 10 lipca b.r. na stronach Zamkor, nie muszą Państwo podejmować żadnych działań.

W przeciwnym wypadku, jeżeli jest Pani/Pan zainteresowana (y) otrzymywaniem informacji o produktach i usługach Grupy Wydawniczej WSiP, w tym Zamkor, za pomocą poczty elektronicznej, prosimy o wyrażenie zgody na takie działanie, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. nr 144, poz. 1204, ze zm.). W dniu 30 września 2014 r. wejdą w życie zmienione regulaminy poniżej wymienionych serwisów internetowych ZamKor:

Zmiany regulaminów dotyczą w szczególności zmiany strony umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na WSiP, danych kontaktowych, polityki prywatności oraz trybu zmiany regulaminów. 

 

Szanowni Państwo,

W czerwcu informowaliśmy Państwa o podjęciu współpracy w zakresie dystrybucji z najstarszym i największym wydawcą edukacyjnym – WSiP-em. Z końcem sierpnia poszliśmy o krok dalej i odtąd nasza oferta podręcznikowa zostaje włączona do oferty Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych.
Co to oznacza dla Państwa? Dużo przydatnych nowości. Zespół autorów ZamKoru będzie uczestniczył w ich przygotowywaniu. O wszystkim będziemy Państwa informować.
Pytania związane z naszą ofertą podręcznikową, materiałami dla nauczycieli oraz dostępem do zasobów internetowych ZamKoru proszę od dziś kierować do infolinii WSiPu na numer 801-220-555 lub adres e-mail .

Ofertę zestawów doświadczalnych ZamKoru oraz innych pomocy dydaktycznych znajdziecie Państwo natomiast pod znanym już adresem www.eduvis.pl. W sprawie informacji i zamówień można dzwonić pod dotychczasowy numer 12-623-25-10 lub pisać na adres .

Wszystkim Państwu życzymy udanego roku szkolnego,

Barbara Sagnowska

 

Nauczyciele, którzy w ubiegłym roku szkolnym korzystali z zasobów serwisu i przesłali Oświadczenie o pracy z podręcznikami ZamKor w kolejnym roku szkolnym mają przedłużony dostęp do zasobów. Zapraszamy do korzystania z serwisu.

Nauczyciele, którzy w ubiegłych latach nie mieli dostępu do serwisu, a w bieżącym roku szkolnym będą korzystać z cykli ZamKor otrzymają na podane w Oświadczeniach adresy mailowe kody dostępu do zasobów e-learningowych. Prosimy o aktywację kodów.

Wszystkim nauczycielom życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym.

 

Zamieszczamy formularze oświadczeń na rok szkolny 2014/2015. Wypełnione formularze, podpisane przez dyrektora szkoły, prosimy wysłać pocztą, faksem lub mailem na adres wydawnictwa.

Czytaj więcej

Sejm przegłosował nową ustawę oświatową; po zatwierdzeniu przez Senat ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta, co oznacza, że wejdzie w życie na początku lipca. Jak wcześniej sygnalizował MEN, gimnazjaliści otrzymają darmowe podręczniki do pierwszej klasy w 2015 roku. Będą je kupować organy prowadzące szkoły, a na komplet podręczników dla jednego ucznia otrzymają 250 zł oraz 25 zł na ćwiczenia.
Ustawa ta stawia małe, jedno-, dwuprzedmiotowe wydawnictwa w bardzo trudnej sytuacji. Organom prowadzącym będzie wygodniej i taniej kupować podręczniki do większej liczby przedmiotów w tym samym wydawnictwie.
Z tego powodu ZamKor postanowił nawiązać ścisłą współpracę z wydawnictwem WSiP, której widocznym znakiem będzie fakt umieszczenia naszych książek, w tym podręczników gimnazjalnych i licealnych, w ofercie dystrybucyjnej WSiP – spodziewamy się, że nastąpi to jeszcze w czerwcu.
Współpraca z największym polskim wydawcą podręczników szkolnych, dysponującym nieporównywalnymi z naszymi możliwościami finansowania nowych pomysłów oraz docierania z ofertą do nauczycieli i organów prowadzących, będzie stanowić istotną pomoc dla osób uczących nowego przedmiotu, jakim jest przyroda.
Książki, które pozostają w sprzedaży prowadzonej przez ZamKor, będą dostępne w naszym nowym sklepie internetowym www.eduvis.pl, w którym kupią Państwo także nasze zestawy doświadczalne oraz inne elementy wyposażenia pracowni. Oferta książkowa pojawi się tam 23 czerwca 2014 roku.
Nowe, zmienione oświadczenia uprawniające do korzystania z materiałów dla nauczycieli będą dostępne jeszcze w czerwcu na naszej stronie internetowej. Tam też będziemy zamieszczać szczegółowe informacje dotyczące zmian. Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mailowy: .